Najnowszy

Darmowe szkolenia dla jednostek charytatywnych

Działasz jako wolontariusz? Teraz masz szansę ubiegać się o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za uczestnictwo w zajęciach nie zapłacicie jednak ani złotówki.Mi

Czytaj więcej...

Dotacje z funduszy UE na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Wykaz wniosków, które mają przyznaną pomoc finansową w przyszłym roku:

Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).

Optymalizacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez zaimplementowanie od a do Z w pełni kompleksowego systemu mobilnego typu B2B.

Kompletne stworzenie e-usługi GEMPHARM - inteligentnego narzędzia wsparcia działania aptek niesieciowych w zakresie zautomatyzowanych procesów analizy kluczowych informacji rynkowych wraz z nowatorskim systemem cross sellingu (rekomendacji).

Kompletne zaprojektowanie innowacyjnej platformy internetowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią systemem B2B.

Budowa systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i integracji modeli biznesowych KOMATU - producenta mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej dla gastronomii z jego PRZEDSTAWICIELSTWAMI HANDLOWYMI.

DM PLATFORM opracowanie calkowicie nowatorskiej platformy automatyzacji i optymalizacji aktualnego modelu monitoringu i analizy poziomu cukru dla społeczności cukrzyków w Polsce

Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony autorskiejprzez Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowo-Handlowe NW Tech w ramach międzynarodowej procedury PCT

E-usługa automatyzującą proces obsługi klienta w Internecie poprzez analizę i automatyczne generowanie odpowiedzi na zapytania formułowane w języku naturalnym. |Integracja oraz kompatybilność funkcjonalna Systemów ITch PREMIUMDRUK Zakład Poligraficzny B. Jankowski z Partnerami przy pomocy platformy B2B w ramach której działać będzie specjalistyczne oprogramowanie do inspekcji wizyjnej.

Teleinformatyczny Platforma Informatyczna typu B2B dla obsługi procesów zamawiania, planowania produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą MPS-Mechanik Sp. z o.o. i jej Partnerami.

Krajowa i międzynarodowa ochrona patentowa dla wynalazku bezzegarowego przetwornika analogowo-cyfrowego z redystrybucją ładunku o zredukowanym stosunku pojemności

Nowoczesne instalacje gazowe spełniające najnowsze wymagania krajów UE z uwzględnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG ONZ 115.PKWiU34.30.20-90

Ochrona własności przemysłowej w zakresie sposobu wytwarzania polimeru siarkowego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej oraz sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowopolimerowego granulowanego i betonu siarkowego z udziałem polimeru siarkowego otrzymanego w modyfikacji rozpuszczalnikowej siarki odpadowej

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z modelu PRO.Display wspierającego kontrolę wdrożenia planogramów wzorcowych, badanie rzeczywistych udziałów półkowych oraz audyt i raportowanie ekspozycji wraz z systemem motywacyjnym dla przedstawicieli handlowych

Zaprojektowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe

Outwork.pl nowatorska platforma udostępniająca unikalne narzędzia dla osób zainteresowanych freelancingiem zarówno zleceniobiorców jak i zleceniodawców.

Projekt WIT - Zaprojektowanie e-usługi, która dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom, w tym rozszerzonej rzeczywistości, będzie umożliwiała pozyskanie informacji oraz zaplanowanie i realizację wypoczynku w polskich parkach narodowych.

Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego

SMT OPTYMALIZACJA - opracowanie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym.

Wdrożenie innowacyjnej e-usługi Asystent Zakupów, mobilnego wsparcia zakupów w tradycyjnych sklepach przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań ITch.

Opracowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Opracowanie internetowego systemu ewaluacji ekonomicznego sensu instalacji małej turbiny wiatrowej, ogniwa fotowoltaicznego oraz kolektora słonecznego w danej lokalizacji klienta

Opracowanie internetowej platformy umożliwiającej udostępnianie, rezerwację czasu antenowego oraz zarządzanie treścią prezentowaną na wyświetlaczach cyfrowych.

Opracowanie platformy internetowej oraz integracja systemów telekomunikacyjnych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji w standardzie EDI.|Opracowanie serwisu oferującego interaktywną e-usługę rozwoju dziecka z zakresu przedmiotów ścisłych poprzez grę realizowaną za pomocą psychologii narracyjnej, wirtualne laboratorium oraz platformę e-learningową.

Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej pomiędzy firmą KRATKI.PL oraz Partnerami poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania komputerowego klasy B2B.

Zainicjowanie i prototypowanie nowoczesnej i praktycznej e-platformy umożliwiającej automatyczne zabezpieczanie danych (autobackup) oraz zarządzanie duża ilością materiałów graficznych (photoalbum).

Formalne zgłoszenie ochrony prawnejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00040 Method, uses and compositions for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene

Formalne zgłoszenie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi.

Wdrożenie dedykowanego, modułowego procesu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Aloes w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między Aloes, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Hurtownią Oftalmiczną OPTYLUX, a partnerami biznesowymi

Wdrożenie innowacyjnego procesu B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych w zakresie działalności sprzedażowej w branży profesjonalnych kosmetyków

Zaimplementowanie od podstaw teleinformatycznego i telekomunikacyjnego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami i wykonawcami oraz przetwarzanie i dystrybucję danych w zakresie realizacji badań rynku, marketingowych i opinii publicznej|Zaimplementowanie od podstaw mobilnego procesu klasy B2B, integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie składania zamówień i realizacji dostaw oraz rozliczeniami finansowo-księgowych.

Zaimplementowanie od podstaw nowej technologii produkcji wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania ramek, zwłaszcza ramek drzwi frontowych do wkładów kominkowych oraz ciągu technologicznego do produkcji wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Wdrożenie nowoczesnego modelu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Wilga Fruit Sp. z o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych.

Wdrożenie procesu B2B oraz narzędzia analitycznego działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Elektron a partnerami

Wdrożenie procesu B2B w Kancelarii Prawnej Tkaczuk Reszka Spółka komandytowa wspomagającego usprawnienie współpracy między partnerami poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Zaimplementowanie od podstaw w SPARTA sp. z o.o. w pełni elektronicznej wymiany danych opartej na protokole EDI, nowatorskiego modelu składania zamówień opartego o innowacyjną platformę elektroniczną Zdalny Magazyn oraz platformy wymiany danych B2B.

Wsparcie na dokonanie europejskiego i amerykańskiego zgłoszenia patentowego na wynalazek EP-BIOPTOM Elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D.

Wsparcie na uzyskanie ochrony własnosci przemysłowej we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce wynalazku System pay121 (pay one to one) do tworzenia, udostępniania, dekretowania i archiwizacji faktur elektronicznych”

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru procesu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych.

Zwiększenie skuteczności przeprowadzanej współpracy z Partnerami w obszarze sprzedaży, magazynu oraz realizacji procesów produkcyjnych dzięki aplikację B2BTagi: